Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
Oldalainkat 29 vendég böngészi

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

KT. ülés - 2013.05.30

Közérdekű hírek

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

1. Javaslat a Dél-Pest Megyei Vízi-közmű szolgáltató 2012. évi egyszerűsített beszámolója elfogadására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

2. Javaslat a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ megvásárlására
    Melléklet: Üzleti terv

Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

3. Javaslat Pécel település hulladékkezelési közszolgáltatásának 2013. július 1-jét követő rendezésére
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

4. Javaslat a Péceli Vízmű Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

5. Javaslat a Péceli Vízmű Kft. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

6. Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Házi Segítségnyújtás intézménye 2012. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

7. Polgármesteri tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt, az önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

8. Javaslat Pécel Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

9. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának a városi kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 9/2006. (VI.7.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

10. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2013. (IV.30.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

11. Javaslat a település rendjéről szóló 14/2008. (VI. 5.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

12. Javaslat a helyi adókról szóló 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

13. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 11/2007. (VI. 8.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

14. Javaslat Pécel Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (IV.21) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

15. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Pécel 2028 kötvény okirat és a kötvényhez kapcsolódó Információs összeállítás módosításának elfogadására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

16. Péceli Polgármesteri Hivatal 2012. évről szóló Hivatali Beszámolója
Előterjesztő: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző

17. Tájékoztató az adóhatóság 2013. I. negyedévi munkájáról
Előterjesztő: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző

18. Javaslat Pécel Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (IV.21.) önkormányzati rendeletének 2013. I. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

19. Javaslat az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás (ENTAR) megszüntetésére
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

20. Javaslat az önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítésére
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

21. Javaslat a 0132/81, 0132/86, 0132/87, 0132/88, 0132/89, 0132/92,  0132/99 helyrajzi számú földrészletek értékesítésére
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

22. Javaslat a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezésére
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

23. Javaslat a 85/2011. (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

24. Javaslat a Központi Konyha Használati Szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

25. Javaslat a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására, valamint a tagsági jogviszony megszüntetésére
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

26. Javaslat az önköltségszámítás alapján meghatározott összegnél alacsonyabb összegű, 2013. 06. 01. és 2014. 05. 31. közötti időszakra esedékes támogatási szerződés engedélyezésére
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

27. Javaslat pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

28. Javaslat a Pécel Maglódi út 12. szám alatti (hrsz.: 367/7) nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

29. Javaslat a Péceli Hírek című újság kiadására, nyomdai előállítására és terjesztésére vonatkozó beszerzési eljárás kezdeményezésére (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

Zárt ülés keretében:

30. Javaslat a köznevelést érintő városi kitüntető címek odaítélésére
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester

Tájékoztatók:
1. Tájékoztató az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézményekről
2. Tájékoztatás a 2012. évi belső-ellenőrzési tevékenységekről

Sürgősségi előterjesztéssek:

1. Közterületfelügyelet alapítookirat

2. Pályázat benyujtásának előkészítése

 

Pécel, 2013. május 24.

 

 

 

 

Szöllősi Ferenc
polgármester

Módosítás: (2013. május 29. szerda, 10:28)