Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
Oldalainkat 37 vendég böngészi

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

KT ülés - 2012.06.28.

Közérdekű hírek

 


Napirendi javaslat:
 

Az előterjesztések megtekintése...

Nyilvános ülés keretében:
1.    Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
    Előadó:    Szöllősi Ferenc polgármester

2.    Pécel Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

3.    Pécel Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó     szabályokról szóló 11/2007.(VI. 8.) számú rendeletének módosítása  
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

4.    A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

5.    Javaslat a Péceli Integrált Oktatási Központ Alapító Okiratának módosítására
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

6.    Javaslat Pécel Város fenntartásában működő közoktatási intézmények a 2012/2013-as nevelési évre vonatkozó feladatváltozására,         valamint a magasabb vezetői és vezetői kötelező óraszámok, pótlékok felülvizsgálatára
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

7.    Javaslat Péceli Integrált Oktatási Központ módosított Pedagógiai Programjának, Helyi Tantervének fenntartói jóváhagyására
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

8.    Javaslat a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház magasabb vezetői megbízásával összefüggő pályázati kiírásra
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

9.    Javaslat Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje Alapító Okiratának módosításra
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

10.    Javaslat Pécel Város fenntartásában működő közoktatási intézmények átlaglétszám alatti és maximális létszám feletti csoportjainak,         osztályainak működtetésére a 2012/2013-as nevelési évre vonatkozóan
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

11.    2011. évi kiegészített éves belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

12.    A StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft-vel megkötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetése
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

13.    A 2020 Kft. ingatlanvásárlási kérelme
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

14.    Kovácsik János ingatlanvásárlási kérelme
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

15.    Péceli Vízmű Kft-nél ügyvezetői jogviszony ellátása
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

16.    Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

17.    Koch és Társa 96’ Kft-vel a Pécel, Kishársas 0275/6 hrsz. hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó együttműködési megállapodás     tervezete
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

18.    Utcanév változás
    Előterjesztő:    Berecz Gábor képviselő

19.    Sérülékeny vízbázis pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

20.    Iskolaorvosi szerződés meghosszabbítása
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

21.    Közvilágítás közbeszerzés kiírása
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

22.    A Wire Corner Informatikai Szolgáltató Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

23.    Beszámoló a Piactéren található úszótelkek eladásáról
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

24.    KEOP Energetika pályázat előkészítő munkáira érkezett ajánlatok elbírálása
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

25.    A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, döntés a     viteldíjakról, valamint a Tandari Busz Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

26.    A 0132/81;83; 87; 88; 89; 92; és 99 hrsz-ú földrészletek értékesítése
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

27.    Dudás István Pécel 2294. hrsz alatti ingatlanbérletére vonatkozó újratárgyalási kérelme
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

28.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

Zárt ülés keretében:

 

29.    Javaslat Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje magasabb vezetői (igazgatói) megbízásáról
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

30.    Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás magasabb vezetői megbízásáról
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

31.    Javaslat az „Év köztisztviselője” kitüntető cím adományozására
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester


32.    Javaslattétel „Pécel Város díszpolgára” és „Pécelért” kitüntető címek adományozására 2012. évben
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

33.    Gyepmesteri tevékenység ellátása
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

34.    Kézbesítési vélelemről szóló döntés megfellebbezése ebtartási hatósági ügyben
    Előterjesztő:    Szöllősi Ferenc polgármester

Tájékoztatók:
1.    Tájékoztató a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról
2.    Tájékoztató a 189/2012. (V.30.) Kt. határozat végrehajtásáról (Roma önkormányzat közvetett támogatása)
3.    Tájékozató a Vízmű üzemeltetési szerződés megkötéséről
4.    Tájékoztató az önkormányzat számlavezető bankjának, valamint folyószámlahitelt nyújtó bankjának kiválasztásáról

Pécel, 2012. június 21.Szöllősi Ferenc
polgármester
 

Módosítás: (2012. június 23. szombat, 09:01)