Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
Oldalainkat 34 vendég böngészi

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

Az elégedettebb városi ügyfelekért

Önkormányzatunk „Pécel Város Önkormányzat szervezetfejlesztése a lakosságot érintő szolgáltatás racionalizálása érdekében” című pályázatával elnyerte az Államreform Operatív Program (ÁROP–3.A.2-2013-2013-0005) pályázatot, melynek megvalósítása a Magyary Programra épül. Az önrész nélküli, elnyert pályázati összeg 21 785 611 Ft. A projekt megvalósítása elkezdődött, befejezésének időpontja 2014. december 31-e.

 

A projekt célja az, hogy az önkormányzat megváltozott feladatellátási és finanszírozási környezetében olyan modell alakuljon ki, amelyben érvényesül az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az intézmények és a gazdasági társaság gazdálkodási racionalizálása, a működés hatékonysága az ügyfelek elégedettsége érdekében.
A projekt célrendszere: az önkormányzati működés hatékonysága és az általunk végzett közszolgáltatások színvonalának emelése, valamint – a Magyary Program alapján – a közigazgatás-fejlesztés megvalósításán keresztül a hatékony helyi és nemzeti közigazgatás megteremtése.
Önök előtt is ismert, hogy a közelmúltban Pécel lakossága körében felmérés készült a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségükről, a felmerülő igényekről. A felmérés részben a kérdezőbiztosok által személyesen, részben az elektronikus csatornákon közzétett felmérőlapokon történt. (A kérdőívet megtekinthetik itt.) Megjegyezzük, hogy az elégedettségi felmérést – változatlan kérdőíves tartalommal – 2014. év őszén megismételjük, a két felmérés közötti időszak változásai fontos ismereteket nyújtanak mindannyiunknak. A kutatás lebonyolítását, a feldolgozást a külső partnerünk a Controll Zrt. végezte el az ÁROP projekt részeként.
Összesen 459 db, a lakosság által kitöltött kérdőívet gyűjtöttek be a kérdezőbiztosok, s további 560 db kérdőív került feldolgozásra az online csatornán érkező forrásból. A kérdőívek feldolgozása is igazodott ahhoz, hogy milyen forrásból érkezett.
A válaszadók főbb megállapításai, javaslatai a feldolgozott 1 019 db kérdőív alapján:
Pécel lakosságának mintegy 2/3-a élt korábban más településen. Az önkormányzati döntések folyamatát, átláthatóságát, az információkhoz való hozzáférést jónak, megfelelőnek ítéli meg a válaszolók közel 50%-a. Az online kérdőívet kitöltők közel ez az arány mintegy 75%. Javaslatként fogalmazódik meg a lakosság köréből a helyi tv újraindítása, a honlap fejlesztése, a képviselő-testületi ülésekről szóló televíziós felvétel, a több lakossági fórum.
A Pécelt érintő beruházásokról, fejlesztésekről, szolgáltatásokról a papír alapon töltők leginkább a helyi újságból értesülnek, míg az Interneten kitöltők inkább a www. pecel.hu honlapról tájékozódnak. A hirdetőtáblákat mindkét csoport minimálisan veszi igénybe.
Számos említést kapott az a megállapítás, hogy 2010-ben, a város vezetésére megbízást kapott polgármester és képviselő-testület személyében sokkal inkább fordulnak a lakosság felé, mint azt tették elődeit.
Többen kiemelték, hogy a város adta pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével pozitív és kritikus légkör jellemzi a képviselő-testületi üléseket, ennek is köszönhető a gyorsabb és intenzívebb városfejlesztés.
A megkérdezettek véleményalkotási folyamatában egyik fontos szempontként rögzítettük, hogy azért laknak Pécelen, mert magasabb közbiztonságú és jól ellátott városban kívánnak élni. Ezért is fogadták komoly eredménynek a BKV járat Pécelre történő „kijuttatását”.
Többen dicsérték az általános iskolai oktatást, valamint zeneoktatást, mely az iskolai rendszer egyik fontos pozitívuma, lehetőséget ad arra, hogy ne kelljen behordani a gyerekeket Budapestre.
A kérdőív feldolgozása során találkoztunk ezzel a kijelentéssel, ami igazán magyarázatot sem igényel: „A Pesti út felújítása végre megtörtént, sokáig tartott, de nagyon köszönjük!”
A szükséges fejlesztések közé sorolták a lakosok elsősorban a további útépítéseket, útjavításokat és járdaépítéseket, valamint a környezetvédelmet, az erdők, patak tisztán tartását, a gyalogátkelők, fekvőrendőrök kialakítása a Pesti úton, a vasút túloldalának integrálását, a posta és orvosi rendelők parkolóinak bővítését, a sportolási lehetőségek kialakítását, uszoda építését, kerékpárút kialakítását a Rákos-patak mentén Gödöllő és Budapest irányába is, a termálforrás hasznosítása, a piactér egy részén fedett tetőtér kialakítását, az északi és déli oldal akadálymentes összekapcsolását, valamint térfigyelő kamera létesítését Penny áruház körül.
A hivatali ügyintézés tekintetében kiemelkedő az anyakönyv és a telek, építmény, gépjármú stb. ügyintézés minősége a papír alapon megkérdezettek körében, valamint a szociális ellátások, segélyek, a bérlakás-értékesítés, bérbeadás lakástámogatások és közműfejlesztési hozzájárulások ügyintézési minősítése a netes válaszadók körében.
A hivatal épületében történő információszerzés lehetőségével elégedettebbek, míg legkevésbé vannak megelégedve az ügyintézés gyorsaságával.
A művelődési ház és a könyvtár tekintetében átlagosnak találják a művelődési ház rendezvényeit, mert a környék városaiban hasonló rendezvények találhatóak meg. A válaszadók 19, illetve 12%-a nem tartja jónak a rendezvényeket, mert nem illeszkednek igényükhöz, érdeklődésükhöz a programok.
Szívesen fogadnák a kulturális rendezvények számának növelését, koncerteket, könnyűzenei programokat, sport rendezvényeket, rendszerese testedzési lehetőség biztosítását, táncházat, színházi előadásokat, esteket gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, tanfolyamokat nyugdíjasoknak is, kismamáknak, kisbabáknak tanfolyamokat és közösségi foglalkozásokat, gyerekeknek és a felnőtteknek is nevelő célzatú előadások az állattartás, kutyatartás szabályairól, Pécelen élt vagy városhoz kötődő írók munkásságának bemutatását, gyógytestneveléssel, gyermektornával kapcsolatos programokat. Kritikaként sokak által megfogalmazott, hogy a jelenlegi épület méltatlan a művelődés ügyéhez, igénylik, hogy ebben a kérdésben is lépjen a város vezetése.
A könyvtárat a megkérdezettek kb. 1/3-a látogatja. A látogatók leginkább kölcsönöznek. Legkevésbé elégedettek a könyvtár állományával, annak megközelíthetőségét, a munkatársak felkészültségét és segítőkészségét, valamint az ügyintézés gyorsaságát jónak tartják.
Az ifjúság szórakozási és szabadidős lehetőségeihez több javaslat is érkezett. A fiatalok igényik Pécel esti sportéletének felélénkítését, mivel akkor ráérnek, és ha azt biztonságos helyen szervezik meg, a szülők szívesebben elengedik őket. Ezen rendezvények során például sort lehetne keríteni a káros szenvedélyek témakörében felvilágosításra, megelőzésre.
Sokan látnak fantáziát a környékbeli és országos túrák szervezésében a város elhelyezkedése miatt országos túraközpontot javasolnak létrehozni.
A közbiztonság megítélése eltér, a két vizsgált szegmensnél, mert a papír alapon kitöltők inkább fejlesztendőnek tartják, a neten kitöltők inkább elégedettek vele. Az alábbi fejlesztési javaslatok érkeztek: közvilágítás fejlesztése, rendszeres járőrözés, térfigyelő kamerák felszerelése pl. parkolók mellé, több járőröző rendőr és polgárőr az északi oldalon, éjszakai igazoltatások.
A polgárőrség tevékenységét mindkét megkérdezett csoport fejlesztendőnek találja. Az alábbi fejlesztései javaslatokat dolgoztuk fel: rendszeres járőrözés, reggel és délután káosz van az iskolák, óvodák környékén, a forgalomirányításban kellene segíteniük, jobban meg kellene ismertetni a lakossággal a munkájukat, tagfelvétel szigorítása, a létszámuk növelése.
A Pécel Üzemeltető Kft. munkáját leginkább nem ismerik a megkérdezettek, különösen a papír alapon kitöltőkre igaz ez a megállapítás (92%). Az online töltők 21%-a kiválónak ítéli a Kft. működését, 15%-a pedig gyengének tartja. Az ellátott feladatok minőségének javítására fejlesztési javaslatokat fogalmaztak meg: több ügyintéző a gyorsabb problémamegoldás érdekében, megfelelő képesítéssel rendelkező munkaerő alkalmazása, teljes feladatkörük átláthatóságának biztosítása, jobb együttműködés létrehozása az intézményekkel, ellátási színvonal javítása.
A megkérdezetteknek töredéke veszi igénybe a gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat. A kevés számú szolgáltatást igénybe vevő viszont elégedetten nyilatkozott a Szolgálat működési színvonaláról.
Megállapítható, hogy mind a papír alapon töltők, mind pedig a netes kitöltők jóval elégedettebbek az elmúlt évek fejlődésével helyi szinten, mint országos szinten, valamint a helyi közügyek és politika is jobban érdekli őket, mint az országos
A helyi képviselői munka során számos jellemzőt tartanak fontosnak a megkérdezettek. Az első szegmens kiemelt szerepet tulajdonít a hitelességnek, törvényességnek és megbízhatóságnak, míg a második szegmens leginkább a törvényességet, az érdekérvényesítő
Az 1-től 5-ig való értékelésnél a polgármester munkájával a legelégedettebb a lakosság. Őt követi a képviselő-testület munkája, majd nagy lemaradással a kormányzat válságkezelő tevékenysége, végül pedig az országgyűlés.
Pécel polgármesterét mindenki ismeri, az önkormányzati képviselőjét nem minden kitöltő ismeri, különösen igaz ez a papír alapon válaszoló szegmensre.
A saját települési önkormányzati képviselőjét a megkérdezettek közel fele ismeri személyesen.
Ez úton is szeretnénk megköszönni Pécel lakosságának, hogy segítették a munkánkat a kérdőív kitöltésével, köszönjük továbbá a javaslataikat is!

 

Csúzi István
projektmenedzser

Módosítás: (2014. május 23. péntek, 12:43)